Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018006 Lie Åsland Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017001 Nipeto 2017 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016073 Nordvestre del av Nipeto-Gampeflå, del av gbnr. 142/2, Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019004 Ådlandsvegen Massetak Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001 Åsland Fjellgrend - 17/5 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018009 Åsland Fjellgrend 17/4 og 17/6 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018008 Åsland masseuttak Detaljregulering Planforslag