Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017004 13/3 Sjuvasslia del av Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019003 Adkomstveg Bjøråsen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.10.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016006 Adkomstveg til 17/8 F40 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014002 Bakkerud Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.03.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012002 Beinsvatnet hyttefelt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.11.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1998002 Belbakken 5/29 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.12.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2004002 Bjerkesett søndre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011004 Blestua-Borges kiosk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.04.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012005 Blestølen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.11.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2003002 Blåberg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2006004 Bogrenda Bråtaberga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2006003 Boligfelt lyngdal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2003006 Bråta Islandshestgård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.07.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018003 Del av Øvre Værås 11/4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.02.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2004006 Djupvatnet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011006 Dyrebu - Grusuttak Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2010006 Dyrebu seterskog Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1994001 Fagerfjell Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.03.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1998003 Fagerfjell Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2010008 Fagerfjell Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014001 Flesberg Motorcrossbane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.11.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2004001 Fritidsbebyggelse Røllsvatnet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017002 Fritidsbebyggelse Vestre Berget Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2006005 Furulia Boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.11.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2010001 Garaas Søndre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.04.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017005 Gvelven 2016 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2009003 Gaaseberg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2006002 Hankerud aktivitetssenter Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2010005 Haugesjø Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1977001 Haugesjø Feriesenter Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2009002 Haukeli Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2006001 Holtanvika hyttefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.01.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2008003 Holtefjell Hyttegrend Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.05.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2009001 Hundesenter Trollerud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012004 Hølsetra - Juvnes seterskog Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012006 Juvnes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017006 Juvnes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.05.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016004 Kippen steinbrudd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018004 Klengstul-Tinnhovd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.12.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1975001 Klevjordshaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn Kdpl-Blefjell Kommunedelplan Blefjell Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 27.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn Kpdl-Vatnebryn Kommunedelplan Vatnebryn Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn Kplan_Flesberg Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 17.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017003 Kvear2017 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.03.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1997001 Lampeland hotell Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.01.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1990001 Lampeland sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1995002 Lampeland sentrum - MPG Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013001 Lampeland Øst II Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 03.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2004004 Lisliåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1986001 Løttestad Camping Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.02.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2005003 Masseuttak Haugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.09.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012007 Maugerud Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.02.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018001 Mjovassåsen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.05.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2008001 Nipeto-Gampeflå Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.02.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2010004 Nordre Undeberget Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1987001 Prestegårdsgrenda 3 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1977002 Prestegårdsskogen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2003007 Primskottåsen - Snersrud Sag Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011005 Primskottåsen søre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.04.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1986003 Ramberg nordre Boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1989002 Ramsrud - Boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.10.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018007 Rustand, del av 18/1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2005004 Rustandlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2008002 Rustandlia Boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1996001 Rv. 40 Gangveg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.03.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014003 Røllsvatnet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.11.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011001 Sandbæk Grustak Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.04.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1999001 Setervilen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012001 Sjuvaslia hyttefelt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1985001 Sjuvasslia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.04.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018005 Sjuvasslia, del av 12/2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.05.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1977003 Skartumlia boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.06.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1993002 Smedsrud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.05.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1988002 Stevningsmogen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.11.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016003 Stevningsmogen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.02.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1989001 Svene 3 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014005 Svene Pukkverk Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.11.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1988001 Svene sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.03.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1981001 Svene tettsted Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.03.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1984001 Svenelia boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.07.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2001001 Sølvseter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.01.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011003 Søndre Underberget Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2005001 Søre Haugan hyttefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.02.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2003001 Søre Juvli Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.07.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016001 Søre Moen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.03.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2010003 Søre Solum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.04.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1993003 Søre Vatnebryn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.05.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2002001 Vengestadodden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011007 Vinger Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2010002 Værås2010 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.04.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011002 Væråsnuten hyttegrend Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1987002 Østre Berget Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011008 Østre Garaas Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.04.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2010007 Åsland Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.11.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018002 Åslandsetra Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.05.2019