Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018005 Tunhovdfjorden Feriepark Detaljregulering Planforslag 23.01.2020